महाराष्ट्र शासनाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र प्रकाशन समितीच्या सदस्यपदी महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीचे सहाय्यक सचिव प्रा. सुधीर गाडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. याचबरोबर महाराष्ट्र शासनाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र प्रकाशन समितीच्या सदस्यपदी आणि महात्मा जोतिराव फुले चरित्र साधने प्रकाशन समितीच्या सदस्य-सचिवपदी महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीच्या आजीव सदस्य मंडळाच्या माजी अध्यक्ष डॉ. श्यामाताई घोणसे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने नुकत्याच या समित्या पुनर्गठित केल्या असून पुढील तीन वर्षांसाठी या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. 

महाराष्ट्र शासनाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा जोतिराव फुले आणि राजर्षि शाहू या महापुरुषांचे साहित्य प्रकाशित करण्यासाठी स्वतंत्र समित्यांची स्थापना केली आहे. या समित्यांच्या माध्यमातून या महापुरुषांशी संबंधित सर्व अप्रकाशित साहित्य, लेखन आणि संशोधनाचे काम तसेच अनुवाद, संपादन आणि प्रकाशन अशी कामे करण्यात येतात. या ग्रथांना महाराष्ट्राबरोबरच देशात आणि परदेशात मोठी मागणी आहे. 

या नियुक्तीबद्दल प्रा. सुधीर गाडे व डॉ. श्यामाताई घोणसे यांचे महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीच्या वतीने मनःपूर्वक अभिनंदन आणि शुभेच्छा!