<div class="bounding-box">
<p>मार्च २०१८ मध्ये घेण्यात आलेल्या उच्च प्राथमिक (इ. ५ वी) व उच्च माध्यमिक (इ. ८ वी) शिष्यवृत्ती परिक्षांमध्ये महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीच्या शाळांमधील विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी लक्षणीय यश मिळविले आहे. </p>
<p>इ. ५ वी च्या शिष्यवृत्ती परिक्षेत पुण्यातील मएसो बाल शिक्षण मंदिर इंग्लिश मिडीयम स्कूल, कोथरूड या शाळेची विद्यार्थिनी कु. श्रावणी पोरे २७२ गुण मिळवून जिल्ह्यात पहिली आणि राज्यात पाचवी आली आहे. सासवड येथील मएसो वाघीरे विद्यालयातील कु. प्रथमेश कडलग हा विद्यार्थी ९१.२७ टक्के गुण मिळवून जिल्हात २ रा तर राज्यात ७ वा आला आहे. मएसो बाल शिक्षण मंदिर इंग्लिश मिडीयम स्कूल, कोथरूड शाळेतील कु. पारस गांधी हा विद्यार्थी २६० गुण (८८.४३%) मिळवून जिल्ह्यात ७ वा तर राज्यात १४ वा आला आहे. कु. ओंकार क्षीरसागर हा विद्यार्थी २५८ गुण (८७.७५%) मिळवून जिल्ह्यात ११ वा तर राज्यात १६ वा आला आहे. या शाळेतील एकूण २६ विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी जिल्हा यादीत स्थान मिळवले आहे. या शाळेचा निकाल ७०% लागला आहे. बारामती येथील मएसो कै. गजाननराव भिवराव देशपांडे विद्यालयातील ८ विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना शिष्यवृत्ती मिळाली असून शाळेचा निकाल ६३.१% लागला आहे. या शाळेतील कु. श्रीकांत प्रदीप वाळुंजकर या विद्यार्थ्याने जिल्ह्यात शहरी विभागात १६वा क्रमांक मिळवला आहे. त्याला ३०० पैकी २५६ गुण मिळाले आहेत. सासवड येथील मएसो वाघीरे विद्यालयातील एकूण ४ जणांना शिष्यवृत्ती मिळाली आहे. </p>
<p>इ. ८ वी च्या उच्च माध्यमिक शिष्यवृत्ती परिक्षेत पुण्यातील मएसो बाल शिक्षण मंदिर इंग्लिश मिडीयम स्कूल, कोथरूड या शाळेची विद्यार्थिनी कु. रुची दाते २५६ गुण मिळवून जिल्ह्यात ८ वी आली आहे. या शाळेतील २३ विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी जिल्हा यादीत स्थान मिळवले आहे. या शाळेचा निकाल ८२.५ % लागला आहे. बारामती येथील मएसो कै. गजाननराव भिवराव देशपांडे विद्यालयातील दोन जणांना शिष्यवृत्ती मिळाली आहे. या शाळेचा निकाल २४.५२% लागला आहे. </p>
<p>म.ए.सो.सौ.विमलाबाई गरवारे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयातील दोन विद्यार्थी शहरी सर्वसाधारण विभाग गुणवत्ता यादीत आले आहेत.</p>
<p><img src="/images/newsandevents/scholarship-2017-18.jpg" alt="" /></p></div>