सगळ्याच शाळांमध्ये बाहुलीचे लग्न करण्यात येते. परंतु, आपल्या शाळेमध्ये “विद्या आणि विनय” या बहुला-बाहुलीचे लग्न खऱ्या लग्न सोहळ्यासारखे करण्यात आले. हा सोहळा दि. ११ जानेवारी २०१८ रोजी शाळेमध्ये पार पडला. त्यामध्ये परिसरातील इतर शाळांनाही आमंत्रित करण्यात आले होते. या सोहळ्यामध्ये शैक्षणिक मंगलाष्टका म्हणण्यात आल्या. प्रथेप्रमाणे रुखवत देखील सजवला गेला होता. वरदाव्यामध्ये मनसोक्त नाचण्याचा आनंद बालचमूंनी घेतला. पालकांनी आणि आलेल्या पाहुणे मंडळींनी शाळेस शैक्षणिक व शालोपयोगी वस्तूंचा आहेर दिला. या लग्नासोहळ्याची सांगता रीतसर जेवणाच्या पंगतींनी झाली.