महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीच्या बाल शिक्षण मंदिर, डेक्कन जिमखाना या मराठी माध्यमाच्या शाळेत शाळेचा शेवटचा दिवस अनोख्या पद्धतीने साजरा करण्यात आला. आज दै. महाराष्ट्र टाईम्सच्या पुणे प्लस पुरवणीत पान क्र. २ वर या कार्यक्रमाची बातमी छापून आली आहे.